Bếp gas âm kính Rinnai RVB-212BG

Nhóm sản phẩm: Bếp gas âm Rinnai
Giá bán: 2.300.000đ
Giá công ty: 2.875.000đ

- Hãng sản xuất : Rinnai 

- Xuất xứ : Việt Nam

- Bảo hành : 2 năm

- Liên hệ : 08 6673 8555 - 0902436538

Thông số kỹ thuật : 

- 2 lò nấu: bằng nhau.
- Mặt bếp bằng kính cường lực
- Nút xoay, đánh lửa điện tử - IC.
- Ngắt gas tự động.
- ử dụng đầu đốt bằng hợp kim nhôm theo phong cách Châu Âu.

- Xuất Xứ Việt Nam

- Số lò 2 lò

- Kích Thước 70 cm

- Mặt Bếp Kiếng Nhiệt+Lực

- Công Nghệ Đầu đốt thông thường

- KT 750 X 450 X 127 mm.

- KTLĐ 650-735 X 350-420 mm.

- Lượng Gas 0,492 kg/h.

-  Trọng Lượng 11.4 kg

Sản phẩm cùng nhóm

Bếp gas âm Rinnai RVB-2Gi(FC)

Bếp gas âm Rinnai RVB-2Gi(FC)

Giá bán: 3.480.000đ
Giá công ty: 5.380.000đ

Bếp gas âm Rinnai RVB-2Gi(FC)

Bếp gas âm Rinnai RVB-2Gi(FC)

Bếp gas âm Rinnai RVB-2Gi(FG)

Bếp gas âm Rinnai RVB-2Gi(FG)

Bếp gas âm Rinnai RVB-2Gi(FPE)

Bếp gas âm Rinnai RVB-2Gi(FPE)

Bếp gas âm Rinnai RVB-2Gi(MC)

Bếp gas âm Rinnai RVB-2Gi(MC)

Bếp gas âm Rinnai RVB-2Gi(XW)

Bếp gas âm Rinnai RVB-2Gi(XW)

Bếp gas âm Rinnai RVB-2G SCH(BK)

Bếp gas âm Rinnai RVB-2G SCH(BK)

Bếp gas âm Rinnai RVB-2G SCH(BL)

Bếp gas âm Rinnai RVB-2G SCH(BL)

Bếp gas âm Rinnai RVB-2GSD(DC)

Bếp gas âm Rinnai RVB-2GSD(DC)
Bếp gas âm Rinnai RVB-2Gi(FG)

Bếp gas âm Rinnai RVB-2Gi(FG)

Giá bán: 3.480.000đ
Giá công ty: 4.350.000đ

Bếp gas âm Rinnai RVB-2Gi(FC)

Bếp gas âm Rinnai RVB-2Gi(FC)

Bếp gas âm Rinnai RVB-2Gi(FG)

Bếp gas âm Rinnai RVB-2Gi(FG)

Bếp gas âm Rinnai RVB-2Gi(FPE)

Bếp gas âm Rinnai RVB-2Gi(FPE)

Bếp gas âm Rinnai RVB-2Gi(MC)

Bếp gas âm Rinnai RVB-2Gi(MC)

Bếp gas âm Rinnai RVB-2Gi(XW)

Bếp gas âm Rinnai RVB-2Gi(XW)

Bếp gas âm Rinnai RVB-2G SCH(BK)

Bếp gas âm Rinnai RVB-2G SCH(BK)

Bếp gas âm Rinnai RVB-2G SCH(BL)

Bếp gas âm Rinnai RVB-2G SCH(BL)

Bếp gas âm Rinnai RVB-2GSD(DC)

Bếp gas âm Rinnai RVB-2GSD(DC)
Bếp gas âm Rinnai RVB-2Gi(FPE)

Bếp gas âm Rinnai RVB-2Gi(FPE)

Giá bán: 3.480.000đ
Giá công ty: 4.350.000đ

Bếp gas âm Rinnai RVB-2Gi(FC)

Bếp gas âm Rinnai RVB-2Gi(FC)

Bếp gas âm Rinnai RVB-2Gi(FG)

Bếp gas âm Rinnai RVB-2Gi(FG)

Bếp gas âm Rinnai RVB-2Gi(FPE)

Bếp gas âm Rinnai RVB-2Gi(FPE)

Bếp gas âm Rinnai RVB-2Gi(MC)

Bếp gas âm Rinnai RVB-2Gi(MC)

Bếp gas âm Rinnai RVB-2Gi(XW)

Bếp gas âm Rinnai RVB-2Gi(XW)

Bếp gas âm Rinnai RVB-2G SCH(BK)

Bếp gas âm Rinnai RVB-2G SCH(BK)

Bếp gas âm Rinnai RVB-2G SCH(BL)

Bếp gas âm Rinnai RVB-2G SCH(BL)

Bếp gas âm Rinnai RVB-2GSD(DC)

Bếp gas âm Rinnai RVB-2GSD(DC)
Bếp gas âm Rinnai RVB-2Gi(MC)

Bếp gas âm Rinnai RVB-2Gi(MC)

Giá bán: 3.550.000đ
Giá công ty: 4.600.000đ

Bếp gas âm Rinnai RVB-2Gi(FC)

Bếp gas âm Rinnai RVB-2Gi(FC)

Bếp gas âm Rinnai RVB-2Gi(FG)

Bếp gas âm Rinnai RVB-2Gi(FG)

Bếp gas âm Rinnai RVB-2Gi(FPE)

Bếp gas âm Rinnai RVB-2Gi(FPE)

Bếp gas âm Rinnai RVB-2Gi(MC)

Bếp gas âm Rinnai RVB-2Gi(MC)

Bếp gas âm Rinnai RVB-2Gi(XW)

Bếp gas âm Rinnai RVB-2Gi(XW)

Bếp gas âm Rinnai RVB-2G SCH(BK)

Bếp gas âm Rinnai RVB-2G SCH(BK)

Bếp gas âm Rinnai RVB-2G SCH(BL)

Bếp gas âm Rinnai RVB-2G SCH(BL)

Bếp gas âm Rinnai RVB-2GSD(DC)

Bếp gas âm Rinnai RVB-2GSD(DC)
Bếp gas âm Rinnai RVB-2Gi(XW)

Bếp gas âm Rinnai RVB-2Gi(XW)

Giá bán: 3.550.000đ
Giá công ty: 4.600.000đ

Bếp gas âm Rinnai RVB-2Gi(FC)

Bếp gas âm Rinnai RVB-2Gi(FC)

Bếp gas âm Rinnai RVB-2Gi(FG)

Bếp gas âm Rinnai RVB-2Gi(FG)

Bếp gas âm Rinnai RVB-2Gi(FPE)

Bếp gas âm Rinnai RVB-2Gi(FPE)

Bếp gas âm Rinnai RVB-2Gi(MC)

Bếp gas âm Rinnai RVB-2Gi(MC)

Bếp gas âm Rinnai RVB-2Gi(XW)

Bếp gas âm Rinnai RVB-2Gi(XW)

Bếp gas âm Rinnai RVB-2G SCH(BK)

Bếp gas âm Rinnai RVB-2G SCH(BK)

Bếp gas âm Rinnai RVB-2G SCH(BL)

Bếp gas âm Rinnai RVB-2G SCH(BL)

Bếp gas âm Rinnai RVB-2GSD(DC)

Bếp gas âm Rinnai RVB-2GSD(DC)
Bếp gas âm Rinnai RVB-2G SCH(BK)

Bếp gas âm Rinnai RVB-2G SCH(BK)

Giá bán: 4.100.000đ
Giá công ty: 5.200.000đ

Bếp gas âm Rinnai RVB-2Gi(FC)

Bếp gas âm Rinnai RVB-2Gi(FC)

Bếp gas âm Rinnai RVB-2Gi(FG)

Bếp gas âm Rinnai RVB-2Gi(FG)

Bếp gas âm Rinnai RVB-2Gi(FPE)

Bếp gas âm Rinnai RVB-2Gi(FPE)

Bếp gas âm Rinnai RVB-2Gi(MC)

Bếp gas âm Rinnai RVB-2Gi(MC)

Bếp gas âm Rinnai RVB-2Gi(XW)

Bếp gas âm Rinnai RVB-2Gi(XW)

Bếp gas âm Rinnai RVB-2G SCH(BK)

Bếp gas âm Rinnai RVB-2G SCH(BK)

Bếp gas âm Rinnai RVB-2G SCH(BL)

Bếp gas âm Rinnai RVB-2G SCH(BL)

Bếp gas âm Rinnai RVB-2GSD(DC)

Bếp gas âm Rinnai RVB-2GSD(DC)
Bếp gas âm Rinnai RVB-2G SCH(BL)

Bếp gas âm Rinnai RVB-2G SCH(BL)

Giá bán: 4.100.000đ
Giá công ty: 5.200.000đ

Bếp gas âm Rinnai RVB-2Gi(FC)

Bếp gas âm Rinnai RVB-2Gi(FC)

Bếp gas âm Rinnai RVB-2Gi(FG)

Bếp gas âm Rinnai RVB-2Gi(FG)

Bếp gas âm Rinnai RVB-2Gi(FPE)

Bếp gas âm Rinnai RVB-2Gi(FPE)

Bếp gas âm Rinnai RVB-2Gi(MC)

Bếp gas âm Rinnai RVB-2Gi(MC)

Bếp gas âm Rinnai RVB-2Gi(XW)

Bếp gas âm Rinnai RVB-2Gi(XW)

Bếp gas âm Rinnai RVB-2G SCH(BK)

Bếp gas âm Rinnai RVB-2G SCH(BK)

Bếp gas âm Rinnai RVB-2G SCH(BL)

Bếp gas âm Rinnai RVB-2G SCH(BL)

Bếp gas âm Rinnai RVB-2GSD(DC)

Bếp gas âm Rinnai RVB-2GSD(DC)
Bếp gas âm Rinnai RVB-2GSD(DC)

Bếp gas âm Rinnai RVB-2GSD(DC)

Giá bán: 4.630.000đ
Giá công ty: 5.750.000đ

Bếp gas âm Rinnai RVB-2Gi(FC)

Bếp gas âm Rinnai RVB-2Gi(FC)

Bếp gas âm Rinnai RVB-2Gi(FG)

Bếp gas âm Rinnai RVB-2Gi(FG)

Bếp gas âm Rinnai RVB-2Gi(FPE)

Bếp gas âm Rinnai RVB-2Gi(FPE)

Bếp gas âm Rinnai RVB-2Gi(MC)

Bếp gas âm Rinnai RVB-2Gi(MC)

Bếp gas âm Rinnai RVB-2Gi(XW)

Bếp gas âm Rinnai RVB-2Gi(XW)

Bếp gas âm Rinnai RVB-2G SCH(BK)

Bếp gas âm Rinnai RVB-2G SCH(BK)

Bếp gas âm Rinnai RVB-2G SCH(BL)

Bếp gas âm Rinnai RVB-2G SCH(BL)

Bếp gas âm Rinnai RVB-2GSD(DC)

Bếp gas âm Rinnai RVB-2GSD(DC)
1