Chậu rửa chén Carysil 2 hộc cánh ENC1 - 11

Nhóm sản phẩm: Thương hiệu Carysil
Giá bán: 10.333.500đ
Giá công ty: 12.450.000đ

Thông tin sản phẩm Chậu rửa chén đá nhập khẩu Carysil ENC1 - 11

- Chậu rửa chén 2 hộc cánh

- Thành phần chất liệu với khoảng 80% là bột đá granit tự nhiên

- Không trầy xước, xuống màu trong quá trình sử dụng

- Không rạn nứt, cong vênh , biến dạng, ố , nám ở nhiệt độ cao

- Đạt nhiều tiêu chuẩn Châu Âu về kiểm định chất lượng

- Sản xuất tại Ấn Độ bằng công nghệ của Đức, bộ xả từ Italy

- Kích thước : 1160 x 500mm

- Màu 11 - Cafe

Qúy khách liên hệ trực tiếp 0902436538 để biết chương trình khuyến mãi

Sản phẩm cùng nhóm

Vòi rửa chén cao cấp ARGO G-0555P

Vòi rửa chén cao cấp ARGO G-0555P

Giá bán: 5.907.500đ
Giá công ty: 6.950.000đ

Vòi rửa chén cao cấp ARGO G-0555P

Vòi rửa chén cao cấp ARGO G-0555P

Vòi rửa chén cao cấp ARGO G-0585

Vòi rửa chén cao cấp ARGO G-0585

Vòi rửa chén cao cấp ARGO G-2466

Vòi rửa chén cao cấp ARGO G-2466

Vòi rửa chén cao cấp ARGO G-2811

Vòi rửa chén cao cấp ARGO G-2811

Vòi rửa chén cao cấp ARGO G-2411

Vòi rửa chén cao cấp ARGO G-2411

Vòi rửa chén cao cấp ARGO G-2551

Vòi rửa chén cao cấp ARGO G-2551

Vòi rửa chén cao cấp ARGO G-2780

Vòi rửa chén cao cấp ARGO G-2780

Vòi rửa chén cao cấp ARGO I-2451

Vòi rửa chén cao cấp ARGO I-2451
Vòi rửa chén cao cấp ARGO G-0585

Vòi rửa chén cao cấp ARGO G-0585

Giá bán: 6.757.500đ
Giá công ty: 7.950.000đ

Vòi rửa chén cao cấp ARGO G-0555P

Vòi rửa chén cao cấp ARGO G-0555P

Vòi rửa chén cao cấp ARGO G-0585

Vòi rửa chén cao cấp ARGO G-0585

Vòi rửa chén cao cấp ARGO G-2466

Vòi rửa chén cao cấp ARGO G-2466

Vòi rửa chén cao cấp ARGO G-2811

Vòi rửa chén cao cấp ARGO G-2811

Vòi rửa chén cao cấp ARGO G-2411

Vòi rửa chén cao cấp ARGO G-2411

Vòi rửa chén cao cấp ARGO G-2551

Vòi rửa chén cao cấp ARGO G-2551

Vòi rửa chén cao cấp ARGO G-2780

Vòi rửa chén cao cấp ARGO G-2780

Vòi rửa chén cao cấp ARGO I-2451

Vòi rửa chén cao cấp ARGO I-2451
Vòi rửa chén cao cấp ARGO G-2466

Vòi rửa chén cao cấp ARGO G-2466

Giá bán: 6.757.500đ
Giá công ty: 7.950.000đ

Vòi rửa chén cao cấp ARGO G-0555P

Vòi rửa chén cao cấp ARGO G-0555P

Vòi rửa chén cao cấp ARGO G-0585

Vòi rửa chén cao cấp ARGO G-0585

Vòi rửa chén cao cấp ARGO G-2466

Vòi rửa chén cao cấp ARGO G-2466

Vòi rửa chén cao cấp ARGO G-2811

Vòi rửa chén cao cấp ARGO G-2811

Vòi rửa chén cao cấp ARGO G-2411

Vòi rửa chén cao cấp ARGO G-2411

Vòi rửa chén cao cấp ARGO G-2551

Vòi rửa chén cao cấp ARGO G-2551

Vòi rửa chén cao cấp ARGO G-2780

Vòi rửa chén cao cấp ARGO G-2780

Vòi rửa chén cao cấp ARGO I-2451

Vòi rửa chén cao cấp ARGO I-2451
Vòi rửa chén cao cấp ARGO G-2811

Vòi rửa chén cao cấp ARGO G-2811

Giá bán: 2.507.500đ
Giá công ty: 2.950.000đ

Vòi rửa chén cao cấp ARGO G-0555P

Vòi rửa chén cao cấp ARGO G-0555P

Vòi rửa chén cao cấp ARGO G-0585

Vòi rửa chén cao cấp ARGO G-0585

Vòi rửa chén cao cấp ARGO G-2466

Vòi rửa chén cao cấp ARGO G-2466

Vòi rửa chén cao cấp ARGO G-2811

Vòi rửa chén cao cấp ARGO G-2811

Vòi rửa chén cao cấp ARGO G-2411

Vòi rửa chén cao cấp ARGO G-2411

Vòi rửa chén cao cấp ARGO G-2551

Vòi rửa chén cao cấp ARGO G-2551

Vòi rửa chén cao cấp ARGO G-2780

Vòi rửa chén cao cấp ARGO G-2780

Vòi rửa chén cao cấp ARGO I-2451

Vòi rửa chén cao cấp ARGO I-2451
Vòi rửa chén cao cấp ARGO G-2411

Vòi rửa chén cao cấp ARGO G-2411

Giá bán: 3.357.500đ
Giá công ty: 3.950.000đ

Vòi rửa chén cao cấp ARGO G-0555P

Vòi rửa chén cao cấp ARGO G-0555P

Vòi rửa chén cao cấp ARGO G-0585

Vòi rửa chén cao cấp ARGO G-0585

Vòi rửa chén cao cấp ARGO G-2466

Vòi rửa chén cao cấp ARGO G-2466

Vòi rửa chén cao cấp ARGO G-2811

Vòi rửa chén cao cấp ARGO G-2811

Vòi rửa chén cao cấp ARGO G-2411

Vòi rửa chén cao cấp ARGO G-2411

Vòi rửa chén cao cấp ARGO G-2551

Vòi rửa chén cao cấp ARGO G-2551

Vòi rửa chén cao cấp ARGO G-2780

Vòi rửa chén cao cấp ARGO G-2780

Vòi rửa chén cao cấp ARGO I-2451

Vòi rửa chén cao cấp ARGO I-2451
Vòi rửa chén cao cấp ARGO G-2551

Vòi rửa chén cao cấp ARGO G-2551

Giá bán: 3.783.350đ
Giá công ty: 4.451.000đ

Vòi rửa chén cao cấp ARGO G-0555P

Vòi rửa chén cao cấp ARGO G-0555P

Vòi rửa chén cao cấp ARGO G-0585

Vòi rửa chén cao cấp ARGO G-0585

Vòi rửa chén cao cấp ARGO G-2466

Vòi rửa chén cao cấp ARGO G-2466

Vòi rửa chén cao cấp ARGO G-2811

Vòi rửa chén cao cấp ARGO G-2811

Vòi rửa chén cao cấp ARGO G-2411

Vòi rửa chén cao cấp ARGO G-2411

Vòi rửa chén cao cấp ARGO G-2551

Vòi rửa chén cao cấp ARGO G-2551

Vòi rửa chén cao cấp ARGO G-2780

Vòi rửa chén cao cấp ARGO G-2780

Vòi rửa chén cao cấp ARGO I-2451

Vòi rửa chén cao cấp ARGO I-2451
Vòi rửa chén cao cấp ARGO G-2780

Vòi rửa chén cao cấp ARGO G-2780

Giá bán: 5.057.500đ
Giá công ty: 5.950.000đ

Vòi rửa chén cao cấp ARGO G-0555P

Vòi rửa chén cao cấp ARGO G-0555P

Vòi rửa chén cao cấp ARGO G-0585

Vòi rửa chén cao cấp ARGO G-0585

Vòi rửa chén cao cấp ARGO G-2466

Vòi rửa chén cao cấp ARGO G-2466

Vòi rửa chén cao cấp ARGO G-2811

Vòi rửa chén cao cấp ARGO G-2811

Vòi rửa chén cao cấp ARGO G-2411

Vòi rửa chén cao cấp ARGO G-2411

Vòi rửa chén cao cấp ARGO G-2551

Vòi rửa chén cao cấp ARGO G-2551

Vòi rửa chén cao cấp ARGO G-2780

Vòi rửa chén cao cấp ARGO G-2780

Vòi rửa chén cao cấp ARGO I-2451

Vòi rửa chén cao cấp ARGO I-2451
Vòi rửa chén cao cấp ARGO I-2451

Vòi rửa chén cao cấp ARGO I-2451

Giá bán: 2.507.500đ
Giá công ty: 2.950.000đ

Vòi rửa chén cao cấp ARGO G-0555P

Vòi rửa chén cao cấp ARGO G-0555P

Vòi rửa chén cao cấp ARGO G-0585

Vòi rửa chén cao cấp ARGO G-0585

Vòi rửa chén cao cấp ARGO G-2466

Vòi rửa chén cao cấp ARGO G-2466

Vòi rửa chén cao cấp ARGO G-2811

Vòi rửa chén cao cấp ARGO G-2811

Vòi rửa chén cao cấp ARGO G-2411

Vòi rửa chén cao cấp ARGO G-2411

Vòi rửa chén cao cấp ARGO G-2551

Vòi rửa chén cao cấp ARGO G-2551

Vòi rửa chén cao cấp ARGO G-2780

Vòi rửa chén cao cấp ARGO G-2780

Vòi rửa chén cao cấp ARGO I-2451

Vòi rửa chén cao cấp ARGO I-2451
1